Wydarzenia: Gdańsk

Warsztaty w ramach II edycji Szkoły Liderów i Liderek Pomorskiej Sieci Centrów Organizacji Pozarządowych

Kiedy: 17-18 czerwca

Gdzie: Gdańsk, Sopot

Uczestnicy 18 Szkoły Trenerskiej Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych z różnych organizacji jako swój trening zadaniowy organizują serię warsztatów w Gdańsku i Sopocie 17 i 18 czerwca 2016 r. Warsztaty organizowane są w ramach Szkoły Liderów i Liderek Pomorskiej Sieci Centrów Organizacji Pozarządowych. Trzy z zaproponowanych tematów warsztatów dotyczą pośrednio lub bezpośrednio uchodźców:
– Hej-ty, zareaguj! Warsztaty dotyczące mowy nienawiści: jak ją rozpoznawać i jak na nią reagować (17 czerwca, Gdańsk),
– Jak rozmawiać na temat migracji i uchodźstwa w szkole? (17-18 czerwca, Gdańsk),
– Jak uczyć o współczesnym islamie? (18 czerwca, Gdańsk).

Szczegółowe informacje o warsztatach znajdują się na stronie STOP.
Zachęcamy do udziału w warsztatach!