Seminarium w Instytucie Filozofii UW

Kiedy: 20 czerwca, godz. 17.00-18.30

Gdzie: Instytut Filozofii, Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 3 (sala 108, piętro pierwsze), Warszawa

20 czerwca, począwszy od 2000 roku, dzięki rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ, obchodzimy Światowy Dzień Uchodźcy. W ramach tego seminarium „Rodzinna pamięć mniejszości” afiliowane przy Pracowni Filozoficznych Podstaw Komunikacji w Instytucie Filozofii UW organizuje otwarte spotkanie, na które zapraszamy osoby chcące o tym porozmawiać.

Punktem wyjścia będzie tekst Hanny Arendt pt. „Zmierzch państwa narodowego i koniec praw człowieka” stanowiący fragment „Korzeni totalitaryzmu”. Arendt odnosiła się w nim do sytuacji w Europie po I wojnie światowej, jednak brzmi on niezwykle aktualnie, jakby został napisany dziś.

Podczas spotkania zatem przedstawimy główne tezy Arendt i zastanowimy się nad tym, co one dla nas teraz znaczą lub mogą znaczyć. Zastanowimy się też, czy możliwe jest takie ułożenie stosunków większości z mniejszością, które byłoby maksymalnie twórcze dla obu stron.