Pokaz filmu „Fatima” w Warszawie

Kiedy: 23 czerwca. godz. 17.00

Gdzie: Stowarzyszenie Wolontariuszy wobec AIDS „Bądź z Nami”, ul. ul. Tamka 37/56, Warszawa

Organizator: Stowarzyszenie Wolontariuszy wobec AIDS „Bądź z Nami”

W ramach obchodów Dnia Uchodźcy Stowarzyszenie przygotowało spotkanie dla osób żyjących z HIV. Uczestnicy i uczestniczki spotkania wezmą udział w pokazie krótkiego filmu „Fatima” oraz w dyskusji po seansie.

Film przedstawia opowieść Fatimy – czeczeńskiej 16-latki, uczącej się w jednym z warszawskich gimnazjów. Opowiada ona o tym, jak postrzega siebie w środowisku szkolnym w Polsce, jakich doświadcza trudności w nauce, o swoich obawach i niepewności przed pójściem do szkoły w Polsce. Mówi też o przyjaźniach, które nawiązała, i o działaniach jakie podejmuje, by zbliżyć się do polskich i czeczeńskich rówieśników i rówieśnic. Film może stanowić punkt wyjścia do dyskusji na temat równego dostępu do edukacji dzieci z doświadczeniem migracyjnym w Polsce, rozumianego znacznie szerzej niż proces przyswajania wiedzy szkolnej.

Fatimafot. Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej

Film zrealizowany został w ramach Serii filmowej „Narracje Migrantów” Fundacji na rzecz Różnorodności Społecznej.